Tin tức và Sự kiện

 • Trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

  • 10:17 02-04-2018

  Ngày 30/3/2018, trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQG Hà Nội công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 83,6 %.

  Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 là trường sớm đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục từ năm học 2008 - 2009. Đây là kết quả rất đáng tự hào đối với nhà trường, ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn trường trong suốt quá trình 50 năm xây dựng, phát triển và luôn lấy chất lượng là mục tiêu của hoạt động đào tạo.

  Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) cơ sở giáo dục đại học là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Hoạt động này là một quá trình thực hiện một chuỗi các công việc: Tự đánh giá (do cơ sở giáo dục thực hiện); Đánh giá ngoài (do Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm KĐCLGD thực hiện); Thẩm định kết quả đánh giá (do Hội đồng của Trung tâm KĐCLGD thực hiện); Công nhận kết quả kiểm định chất lượng giáo dục (do Trung tâm KĐCLGD cấp Giấy chứng nhận). Hoạt động KĐCLGD có 4 vai trò quan trọng: Giúp các cơ sở giáo dục có cơ hội xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình  một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động theo một chuẩn mực nhất định; Giúp các cơ sở giáo dục định hướng và xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động; Là lời tuyên bố chắc chắn tới các bên liên quan về hiện trạng chất lượng của cơ sở giáo dục đồng thời là địa chỉ tin cậy để người học có thể lựa chọn cơ sở đào tạo theo học; Tạo tiền đề xây dựng văn hoá chất lượng cho cơ sở giáo dục.

  Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đã đăng ký và hợp đồng đánh giá ngoài với Trung tâm KĐCLGD – Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ ngày 26-30/8/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm thành lập đã thực hiện khảo sát phục vụ đánh giá ngoài theo quy định bao gồm các công việc: Nghiên cứu hồ sơ minh chứng của 61 tiêu chí kiểm định; Thực hiện các phiên trao đổi, phỏng vấn, lấy ý kiến đối với Lãnh đạo Nhà trường, Cán bộ quản lý chuyên môn, Giảng viên, Cán bộ hỗ trợ, Nhà sử dụng lao động, Cựu người học và Người học các bậc học, hình thức đào tạo; Thăm quan, quan sát điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, giảng dạy, nghiên cứu và học tập của Nhà trường. Với khẩu lệnh hành động Chuyên nghiệp, chính xác, tin cậy, sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, Trung tâm KĐCLGD – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có 51 tiêu chí được đánh giá ở mức “Đạt” trên tổng số 61 tiêu chí, đạt tỉ lệ 83,6%.

  Kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho thấy vị thế và chất lượng giáo dục của trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 đứng ở tốp cao trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam nói chung và các trường đại học sư phạm nói riêng.

  Tập thể thầy và trò trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tự hào với kết quả đã đạt được, đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại theo khuyến nghị của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, không ngừng cải tiến để nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo, giữ vững thương hiệu của trường đại học sư phạm chủ chốt của quốc gia, củng cố niềm tin với các thế hệ người học, và là địa chỉ tin cậy trong đào tạo giáo viên của xã hội.

  Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của trường ĐHSP Hà Nội 2

Tin liên quan