• Thông báo về Hội thảo Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực trong đào tạo đại học.

  • 00:00 28-10-2020
  Với mục đích xác định các giải pháp để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực trong đào tạo đại học nói chung và các trường sư phạm nói riêng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiến hành tổ chức Hội thảo “Kiểm tra đánh giá theo tiếp cận năng lực trong đào tạo đại học”:

  - Thời gian tổ chức: 8h00-12h00 ngày 29 tháng 10 năm 2020.

  - Địa điểm tổ chức: Phòng 2.07 nhà A4, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  - Chương trình Hội thảo: Chi tiết xem tại đây.

  Ban Tổ chức kính mời các đại biểu, các nhà khoa học, các tác giả báo cáo và mọi người quan tâm tới tham dự.