Giảng viên-Viên chức

 • Lịch công tác tuần 44 năm học 2020-2021

  • 00:00 12-06-2021

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

  Từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 đến ngày 20 tháng 6 năm 2021

   

  Thứ

  Thời gian

  Địa điểm

  Nội dung

  Thành phần

  Thứ Hai

  14/6/2021

  08:30

   Trực tuyến

  Giao ban Ban Giám hiệu

  BGH, Trưởng các phòng: TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, TV, CTCT-HSSV, QTĐS

  10:00

   PH2-A2

  Họp duyệt danh sách đào tạo theo Đề án 89

  Ban Giám hiệu, TP. TC-HC, TP. KHCN&HTQT và TP. Đào tạo.

  14:00

   PH3-A2

  Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý phòng Thanh tra

  Toàn thể viên chức phòng Thanh tra, Tổ công tác

  Thứ Ba

  15/6/2021

  08:30

   P2.07-A4

  Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa GDMN

  Toàn thể viên chức, người lao động khoa GDMN; Tổ công tác

  09:30

   P2.07-A4

  Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn TLGD

  Toàn thể viên chức, người lao động bộ môn TLGD; Tổ công tác

  14:00

   P2.07-A4

  Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Hóa học

  Toàn thể viên chức, người lao động khoa Hóa học; Tổ công tác

  15:00

   P2.07-A4

  Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa GDCT

  Toàn thể viên chức, người lao động khoa GDCT; Tổ công tác

  Thứ Tư 
  16/6/2021

  08:30

   P2.07-A4

  Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Lịch sử

  Toàn thể viên chức, người lao động khoa Lịch sử; Tổ công tác

  09:30

   PH2-A2

  Nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình lát gạch Terrazzo, nhà để xe ô tô sân trạm bơm khu Hiệu bộ

  Đơn vị thi công, đơn vị TV giám sát, đơn vị Thiết kế và theo Quyết định

  Thứ Năm
  17/6/2021

  09:00

   PH2-A2

  Họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ

  BGH, TP TC-HC

  14:00

   PH2-A2

  Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra coi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 (Trực tuyến)

  Các viên chức dự kiến tham gia Đoàn Công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GDĐT

  Thứ Sáu
  18/6/2021

  08:30

   P2.07-A4

  Họp Tập thế lãnh đạo mở rộng về công tác nhân sự khoa Sinh-KTNN

  BGH, TP TC-HC; Tập thể lãnh đạo khoa Sinh-KTNN; Các Trưởng, Phó Trưởng bộ môn của khoa Sinh-LTNN

  08:30

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng thẩm định tài liệu thập huấn là sản phẩm của đề tài KH&CN cấp Bộ của TS. Hà Minh Dịu

  Theo Quyết định

  09:30

   P2.07-A4

  Họp Tập thể lãnh đạo mở rộng về công tác nhân sự khoa Vật lý

  BGH, TP TC-HC; Tập thể lãnh đạo khoa Vật lý; Các Trưởng, Phó Trưởng bộ môn của khoa Vật lý

  10:00

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Cơ sở của ThS. Lê Thu Phương

  Theo Quyết định

  11:00

   PH2-A2

  Họp Tập thể lãnh đạo về công tác cán bộ

  BGH, TP TC-HC

  14:00

   P2.07-A4

  Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Sinh-KTNN

  Toàn thể viên chức, người lao động khoa Sinh-KTNN; Tổ công tác

  14:30

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng xét, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đợt 2 năm 2021 (lần 2)

  Theo Quyết định

  15:00

   P2.07-A4

  Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Vật lý

  Toàn thể viên chức, người lao động khoa Vật lý; Tổ công tác

  Thứ Bảy

  19/6/2021

   

   

   

   

  Chủ Nhật
  20/6/2021

   

   

   

   

Lịch khác