Giảng viên-Viên chức

 • Lịch công tác tuần 24, năm học 2021-2022

  • 00:00 23-01-2022

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

  TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2

  Từ ngày 24 tháng 01 năm 2022 đến ngày 30 tháng 01 năm 2022

   

  Thứ

  Thời gian

  Địa điểm

  Nội dung

  Thành phần

  Thứ Hai

  24/01/2022

   

   

   

   

  Thứ Ba

  25/01/2022

  09:00

   PH2-A2

  Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch viên chức xin chuyển đến công tác

  Theo Quyết định

  10:00

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo

  Theo Quyết định

  14:00

   PH2-A2

  Họp Ban Quản lý dự án nâng cấp Tạp chí Khoa học

  Theo Quyết định

  Thứ Tư 
  26/01/2022

   

   

   

   

  Thứ Năm
  27/01/2022

  15:00

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học; ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học tại Trường Trung cấp Hà Nội

  Theo Quyết định

  16:00

   Trực tuyến

  Họp Hội đồng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học; ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Tin học, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Công dân liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học tại Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

  Theo Quyết định

  Thứ Sáu
  28/01/2022

  17:00

  Các đơn vị

  Bàn giao công sản cho Ban Tết

   

  Thứ Bảy

  29/01/2022

   

   

   

   

  Chủ Nhật
  30/01/2022

   

   

   

   

Lịch khác