• Đánh giá thí điểm trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 theo bộ chỉ số phát triển năng lực trường Sư phạm (TEIDI)

  • 13:30 20-03-2020

  Nằm trong chương trình phát triển các trường Sư phạm - ETEP, ngày 1 tháng 6 năm 2017, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 được chọn để đánh giá thí điểm theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường Sư phạm (TEIDI).

  Tham gia buổi đánh giá có: PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng - Giám đốc Ban quản lí dự án ETEP; các thành viên Ban quản lý dự án ETEP; các chuyên gia Tư vấn quốc tế và trong nước; đại diện Ngân hàng Thế giới; đại diện lãnh đạo kiểm định các trường Sư phạm trọng điểm: Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và Học viện Quản lý giáo dục. Phía Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có PGS.TS Nguyễn Quang Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Ban Giám hiệu, các thầy cô đại diện lãnh đạo các đơn vị; các thành viên Hội đồng Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn TEIDI.

  Toàn cảnh đánh giá thí điểm Trường ĐHSP Hà Nội 2

  Tại buổi làm việc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã thông qua báo cáo Tự đánh giá bộ chỉ số phát triển năng lực các trường Sư phạm. Các chuyên gia tư vấn, đại diện các trường Sư phạm bạn đã tích cực thảo luận, góp ý, tiến tới hoàn thiện bộ chỉ số phát triển năng lực Sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

  Đánh giá, thảo luận, góp ý dựa trên 7 tiêu chuẩn:
  TIÊU CHUẨN 1: Tầm nhìn chiến lược và quản lý chất lượng
  TIÊU CHUẨN 2: Chương trình đào tạo
  TIÊU CHUẨN 3: Nghiên cứu, phát triển và đổi mới
  TIÊU CHUẨN 4: Hoạt động đối ngoại
  TIÊU CHUẨN 5: Môi trường và các nguồn lực
  TIÊU CHUẨN 6: Hỗ trợ dạy học   
  TIÊU CHUẨN 7: Hỗ trợ người học
   
  Qua đợt đánh giá này, các chuyên gia và các thành viên tham dự đánh giá cho biết bộ tiêu chuẩn TEIDI có ý nghĩa, vai trò và tác động rất lớn đến các trường ĐHSP, nhất là các trường Sư phạm trọng điểm tham gia chương trình ETEP. Bộ chỉ số phát triển năng lực trường Sư phạm (TEIDI) là công cụ giúp đo lường sự phát triển của các trường Sư phạm qua từng năm, từng giai đoạn trong việc cung cấp dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn cho người học, giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các trường phổ thông, không phải đánh giá đạt hay không đạt chuẩn. Điều này giúp các trường Sư phạm nhận biết được thực trạng của trường mình để có kế hoạch hành động cụ thể cho sự phát triển bền vững. Quan trọng hơn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn TEIDI sẽ được tiến hành từng năm để đánh giá sự phát triển của các trường Sư phạm trọng điểm.

  Sau Chương trình đánh giá thí điểm theo bộ chỉ số phát triển năng lực các trường Sư phạm (TEIDI), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và các trường ĐH Sư phạm trọng điểm sẽ xác định được những hạng mục đầu tư phát triển và sử dụng hiệu quả nhất nguồn đầu tư của Ngân hàng Thế giới, để trở thành những nhân tố quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

  Một số hình ảnh trong chương trình đánh giá thí điểm:

  PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng phát biểu
   
  PGS.TS Nguyễn Quang Huy phát biểu
   
   
   
  Phòng CTCT-HSSV