GIỚI THIỆU

 • Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025  PGS, TS Phùng Gia Thế - Chủ tịch Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị hiện nay
  1 PGS, TS Phùng Gia Thế Chủ tịch Hội đồng Trường
  2 PGS, TS Nguyễn Quang Huy Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
  3 TS Bùi Kiên Cường Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
  4 TS Cao Bá Cường Phó Hiệu trưởng
  5 PGS, TS Nguyễn Đăng Điệp Viện trưởng Viện Văn học
  6 PGS, TS Bùi Minh Đức Trưởng khoa Ngữ văn
  7 TS Nguyễn Văn Dũng Trưởng khoa Lịch sử
  8 ThS Phạm Khương Duy Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
  9 ThS Nguyễn Ngọc Hà Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình
  10 ThS Nguyễn Huy Hưng Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký Hội đồng
  11 PGS, TS Nguyễn Thu Hương Trưởng khoa Giáo dục Mầm non
  12 GS, TS Lê Thị Thanh Nhàn Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  13 PGS, TS Nguyễn Văn Thụ Trưởng phòng Đào tạo
  14 SV. Đoàn Bá Tráng UV BTV Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên
  15 TS Hoàng Ngọc Tuấn Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và HTQT
  16 Trung tá Đỗ Thanh Tuấn Giám đốc Chi nhánh Viettel Yên Bái
  17 PGS,TS Nguyễn Văn Tùng Phó Tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam
  18 TS Trịnh Đình Vinh Phó Hiệu trưởng