GIỚI THIỆU

 • Hiệu trưởng các thời kỳ

  STT              Họ và tên Nhiệm kì
  1.  
               NGND.GS.VS.TSKH Nguyễn Cảnh Toàn 1967 - 1975
  1.  
               NGƯT.GS.TS Nguyễn Ngọc Quang 1975 - 1981
  1.  
               PGS Nguyễn Duy Bình 1981 - 1985
  1.  
               Nhà giáo Vũ Quỳnh 1985 - 1987
  1.  
               NGƯT.PGS.TS Lê Khanh 1987 - 1992
  1.  
               NGƯT.PGS Thành Thế Thái Bình 1992 - 1996
  1.  
               NGƯT.PGS.TS Nguyễn Huy Lợi 1996 - 2006
  1.  
               NGƯT.PGS.TS.GVCC Nguyễn Văn Mã  2006 - 2011
  1.  
               GVC.TS Nguyễn Văn Tuyến  2011 - 2016
  1.  
               PGS.TS Nguyễn Quang Huy  2017 - nay