Phòng Quản trị đời sống

 • Giới thiệu Phòng Quản trị đời sống

  • 11:02 24-03-2020
  PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

  Tầng 5, Nhà A2, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, Tỉnh  Vĩnh Phúc

  Lãnh đạo Phòng:
        Phó Trưởng phòng: Ths. Ks Nguyễn Văn Dũng

        Tel: 0979 188 222 - 0913 041 456

  Nhân sự:
        Tổng số viên chức của phòng: 21 viên chức (Ths: 04, ĐH: 08, CĐ: 01, TC: 03, SC: 05)
        Hợp đồng khoán việc: 02

  THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

  Đất đai:

        Tổng diện tích đất của toàn trường là: 12,21 ha; được chia làm 3 khu: Khu A (khu làm việc, khu nhà ở tập thể, khu giảng đường); Khu B (khu KTX sinh viên); Khu C (khu TT GDQP Hà Nội 2).

        Tổng diện tích sàn xây dựng: 47.179 m2 (Hội trường, giảng đường, phòng học: 7.731 m2; Thư viện, trung tâm học liệu: 638 m2; Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà xưởng: 1.762 m2; Nhà tập đa năng: 1.044 m2; Nhà ở KTX sinh viên: 6.352 m2; Nhà ở cán bộ: 4.226 m2; Sân vận động: 4.003 m2; Diện tích khác: 21.423 m2).

  Công trình đang phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập cho cán bộ, giảng viên và sinh viên:

        Khu Hiệu bộ: Nhà A2.

        Khu nhà ở tập thể cán bộ 5 tầng: Nhà số 2,3,5,6,7,10

        Khu giảng đường: Giảng đường A,B,C,D,E, Giảng đường chuyên dùng,   Nhà A4.

        Khu B: KTX 5 tầng số 1,2,3,4; Viện Nghiên cứu sư phạm; Sân vận động; Nhà thi đấu đa năng.

        Khu TTGDQP Hà Nội 2: Nhà ở giáo viên, Nhà ăn 2 tầng, KTX 4 tầng số 1, 2,3; Nhà học.

  Kế hoạch mua sắm, bổ sung trang thiết bị, vật tư tiêu hao, sửa chữa nâng cấp… của các đơn vị trong trường

        Trong thời gian qua, nhà trường đã cơ bản trang bị đầy đủ trang thiết bị nội thất cho văn phòng khoa Nhà A4, phòng làm việc Nhà A2; Các trang thiết bị tại Viện NCSP, khoa Vật lý, khoa Hóa học, khoa Sinh, Viện CNTT, Giảng đường chuyên dùng, Giảng đường A, C.

        Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị đang sử dụng tại các đơn vị trong toàn trường.

        Có kế hoạch mua sắm thường xuyên theo đề nghị của các đơn vị.

  Kế hoạch, tiến độ thi công các công trình

        Đối với công trình đang triển khai thi công:

        Công trình Nhà điều hành: dự kiến bàn giao vào tháng 12/2020.

        Công trình Hạ tầng khu B: dự kiến bàn giao vào tháng 06/2020.

        Nhà làm việc 4 tầng: dự kiến bàn giao vào tháng 01/2020.

  Đối với dự án đang phê duyệt:

        Công trình Nhà ở KTX SV 17 tầng: đang lập dự án.

        Cải tạo, sửa chữa công trình Viện nghiên cứu sư phạm và Nhà đa năng 8 tầng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP): Dự kiến thực hiện vào Qúy I, II năm 2020

        Nâng cấp, sửa chữa và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thuộc Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP): Dự kiến thực hiện vào Qúy I, II năm 2020

        Dự án Hệ thống phần mềm quản trị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2: Đang triển khai chạy thử

        Trên đây là các thông tin về chức năng, nhiệm vụ; thông tin về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiến độ thi công các công trình của phòng Quản trị Đời sống.