Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên

 • Giới thiệu phòng CTCT-HSSV

  PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HỌC SINH, SINH VIÊN

  Office of Political and Student Affairs

  Điện thoại: 02113 863 216             
  Email
  phongctcthssv@hpu2.edu.vn

  Địa chỉ Phòng: Phòng 101, 102, 103, 106 Nhà A2 (Phòng thường trực giải quyết thủ tục của sinh viên: 103 Nhà A2)