Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên

 • Cơ cấu tổ chức

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG CTCT-HSSV

  Họ và tên, chức vụ Nhiệm vụ


  ThS NGUYỄN HỮU HOÀ

  Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng
  Phòng làm việc: Phòng 101 (Nhà A2)
  Di động: 0972064928
  Email: nguyenhuuhoa@hpu2.edu.vn
  - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Phòng. Phụ trách chung hoạt động của Phòng, của Chi bộ và trực tiếp phụ trách các công việc:
  - Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ - Ban Giám hiệu các hoạt động liên quan đến Chi bộ và chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
  - Quản lý Công tác chính trị tư tưởng; An ninh, báo chí và công tác đối ngoại;
  - Quản lý công tác trang trí khánh tiết, tuyên truyền, lưu trữ tư liệu về hoạt động của Trường;
  - Quản lý công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của viên chức, người lao động và người học;
  - Quản lý việc khen thưởng - kỷ luật của người học;
  - Phụ trách công tác truyền thông của Trường; Duyệt các bài trước khi phát thanh, các bài trước khi đăng lên Cổng thông tin điện tử của Nhà trường;
  - Quản lý các trang fanpage của Trường
  - Phụ trách các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong viên chức, người lao động và người học;
  - Phụ trách ký xác nhận giấy tờ về chế độ chính sách của sinh viên;
  - Phụ trách công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên; xét học bổng khuyến khích học tập sinh viên và các chế độ chính sách của sinh viên;
  - Quản lý công tác BHTT cho người học, làm thẻ sinh viên;
  - Phụ trách hoạt động chung của Studio trường;
  - Phụ trách ký duyệt thanh toán công tác tài chính, hoạt động chi của đơn vị, của Chi bộ;
  - Tham gia công tác khác khi được Hiệu trưởng giao.


  TS.GVC. NGUYỄN VĂN DƯƠNG

  Phó Trưởng phòng
  Bí thư Chi bộ sinh viên
  Phòng làm việc: Phòng 102 (Nhà A2)
  Di động: 0975336077
  Email: nguyenvanduong@hpu2.edu.vn
  - Quản lý công tác tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV;
  - Tổ chức hiến máu nhân đạo, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền, vận động;
  - Công tác an ninh, trật tự sinh viên;
  - Quản lý công tác sinh viên nội trú, ngoại trú;
  - Quản lý website của Phòng; Kênh Youtube trường; Bản tin HPU2;
  - Nắm bắt dư luận sinh viên;
  - Phụ trách công tác xét các danh hiệu cá nhân, tập thể lớp sinh viên;
  - Chỉ đạo tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và Ngày hội việc làm cho sinh viên;
  - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên;
  - Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số các lĩnh vực hoạt động của đơn vị;
  - Báo cáo công tác định kỳ liên quan đến nội dung phụ trách;
  - Đảm nhận phụ trách công việc khác khi được Trưởng phòng ủy quyền.


  ThS TRẦN HOÀNG KHOA

  Chuyên viên, Phó Bí thư Chi bộ
  Phòng làm việc: Phòng 106 (Nhà A2)
  Số di động: 0979751976
  Email: tranhoangkhoa@hpu2.edu.vn
  - Quản lý thu chi của Chi bộ; Dự thảo các báo cáo liên quan đến Chi bộ;
  - Tiếp nhận, lưu trữ (bản cứng, file) văn bản thuộc mảng việc phụ trách;
  - Phụ trách các bài viết trên website của phòng;
  - Phụ trách Đội Phát thanh Nhà trường; Tổ sinh viên tự quản khu vực ngoại trú;
  - Biên tập, viết bài đăng Cổng thông tin điện tử Nhà trường và phát thanh chuyên đề;
  - Phụ trách công tác sinh viên ngoại trú;
  - Phụ trách Bảo hiểm thân thể của sinh viên;
  - Phụ trách tổ chức Hiến máu nhân đạo và các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền, vận động;
  - Quản lý hành chính hồ sơ về cơ sở vật chất của đơn vị;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.


  ThS TRẦN NGỌC TOÀN

  Chuyên viên, Chủ tịch Công đoàn Phòng
  Phòng làm việc: Phòng 103 (Nhà A2)
  Di động: 0983048230
  Email: tranngoctoan@hpu2.edu.vn
  - Tiếp nhận, lưu trữ (bản cứng, file) văn bản thuộc mảng việc phụ trách;
  - Phụ trách các chế độ chính sách cho sinh viên;
  - Phụ trách xét học bổng KKHT và các học bổng khác cho sinh viên;
  - Phụ trách khen thưởng, kỷ luật sinh viên;
  - Kiểm tra hồ sơ, soạn thảo các quyết định liên quan đến sinh viên (chuyển tr9ường, bảo lưu, thôi học,…);
  - Phụ trách kiểm tra hồ sơ gốc của sinh viên;
  - Quản lý phần mềm quản lý người học;
  - Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động của phòng;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.  ThS PHẠM TUẤN HƯỞNG
  Chuyên viên
  Phòng làm việc: Phòng 106 (Nhà A2)
  Di động: 0913 034 967
  Email: phamtuanhuong@hpu2.edu.vn

  - Tiếp nhận, lưu trữ (bản cứng, file) văn bản thuộc mảng việc phụ trách;
  - Tham gia quản lý Đội văn nghệ Nhà trường;
  - Phụ trách dàn dựng các chương trình văn nghệ theo phân công của lãnh đạo phòng;
  - Phụ trách công tác tổ chức, quản lý điểm, lưu bài thu hoạch các lớp công dân - HSSV;
  - Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động của Phòng;
  - Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng phân công.  ThS BÙI XUÂN LÂM
  Chuyên viên
  Phòng làm việc: Phòng 106 (Nhà A2)
  Di động: 0912713402
  Email: buixuanlam@hpu2.edu.vn

  - Trang trí, khánh tiết các hoạt động của Trường;
  - Phụ trách khẩu hiệu tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn, sự kiện của đất nước, của Ngành và của Trường;
  - Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến trang trí, khánh tiết;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.  ThS ĐINH THI THU BA
  Chuyên viên
  Phòng làm việc: Phòng 103 (Nhà A2)
  Di động: 0915517699
  Email: dinhthithuba@hpu2.edu.vn

  - Tiếp nhận, lưu trữ (bản cứng, file) văn bản thuộc mảng việc phụ trách;
  - Thực hiện công tác tư vấn học đường, tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, khởi nghiệp;
  - Thực hiện các hoạt động về Ngày hội việc làm cho sinh viên;
  - Quản lý fanpage hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên;
  - Thực hiện các hoạt động kết nối với cựu sinh viên;
  - Triển khai tổ chức Hội nghị Trưởng khoa đối thoại với đại diện sinh viên;
  - Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động của Phòng;
  - Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo phòng phân công.  ThS NGUYỄN HỒNG TRANG
  Chuyên viên
  Phòng làm việc: Phòng 103 (Nhà A2)
  Di động: 0972855558
  Email: nguyenhongtrang@hpu2.edu.vn

  - Tiếp nhận, lưu giữ văn bản chung của Phòng và văn bản (bản cứng, file) thuộc mảng việc phụ trách;
  - Phụ trách công tác sinh viên nội trú;
  - Phụ trách công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;
  - Phụ trách Tổ sinh viên tự quản khu vực nội trú;
  - Tiếp nhận, giải quyết các loại giấy tờ xác nhận của sinh viên;
  - Làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng, thẻ thư viện; 
  - Làm báo cáo tháng của Phòng gửi Trưởng phòng trước ngày 28 hằng tháng;
  - Triển khai hồ sơ tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện sinh viên;
  - Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động của Phòng;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.  NGUYỄN TUẤN THANH
  Chuyên viên
  Phòng làm việc: Phòng 106 (Nhà A2)
  Số di động: 0983921933
  Email: nguyentuanthanh@hpu2.edu.vn

  - Bố trí sử dụng, quản lý hệ thống âm thanh, ánh sáng tại Hội trường 14-8, giảng đường D2.3;
  - Quản lý, điều chỉnh hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động của trường;
  - Phụ trách kỹ thuật Phòng Phát thanh;
  - Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động của Phòng;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.  ĐINH VĂN HẠNH
  Chuyên viên
  Phòng làm việc:
  Phòng 709 (Nhà A2)
  Di động: 0989603680
  Email: dinhvanhanh@hpu2.edu.vn

  - Tiếp nhận, lưu trữ (bản cứng, file) văn bản thuộc mảng việc phụ trách;
  - Phụ trách chụp ảnh, ghi hình các chương trình, sự kiện;
  - Phụ trách chỉnh sửa ảnh, lưu trữ dữ liệu ảnh; phối hợp với đồng chí Khoa trong việc sản xuất các bài viết đăng lên Cổng thông tin điện tử của Nhà trường;
  - Tham gia sản xuất các sản phẩm truyền thông;
  - Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động của Phòng;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.  PHẠM VĂN LUÂN
  Chuyên viên, UVBTV Đoàn trường
  Phòng làm việc: Văn phòng ĐTN
  Di động: 0974341588
  Email: phamvanluan@hpu2.edu.vn

  - Tiếp nhận, lưu trữ (bản cứng, file) văn bản thuộc mảng việc phụ trách;
  - Phụ trách Văn phòng ĐTN;
  - Tham gia quản lý website Đoàn Thanh niên;
  - Tham gia sản xuất các sản phẩm truyền thông;
  - Nắm bắt thông tin trên các trang mạng xã hội của sinh viên;
  - Tham gia quản lý bài viết trên fanpage trường và kênh Youtube trường;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.  ĐINH HUY LONG
  Chuyên viên, Bí thư Chi đoàn CBHB
  Phòng làm việc: Phòng 709 (Nhà A2)
  Di động: 0976511223
  Email: dinhhuylong@hpu2.edu.vn

  - Tiếp nhận, lưu trữ (bản cứng, file) văn bản thuộc mảng việc phụ trách;
  - Phụ trách ghi hình các chương trình, sự kiện;
  - Thiết kế, tham gia sản xuất các sản phẩm truyền thông;
  - Phụ trách cơ sở vật chất, hệ thống máy móc, thiết bị trên studio;
  - Tham gia quản lý kênh Youtube trường;
  - Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động của Phòng;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.  PHAN VĂN THÁI
  Cán sự
  Phòng làm việc: Phòng 106 (Nhà A2)
  Di động: 0868555386
  Email: hoangthai@hpu2.edu.vn

  - Tiếp nhận, lưu trữ (bản cứng, file) văn bản thuộc mảng việc phụ trách;
  - Tham gia quản lý Đội văn nghệ Nhà trường;
  - Phụ trách dàn dựng các chương trình văn nghệ theo phân công của lãnh đạo phòng;
  - Tham gia sản xuất các sản phẩm truyền thông;
  - Bố trí sử dụng, quản lý hệ thống âm thanh, ánh sáng tại: Hội trường A1, các phòng họp tại nhà A1;
  - Tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động của Phòng;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo phòng phân công.