Trung tâm Nội trú

 • Cơ cấu tổ chức Ban quản lý KTX

  • 23:24 18-01-2020
  + Lãnh đạo ban.
         1 Trưởng ban.
         1 phó trưởng ban.
  +Tổ Quản lý Sinh viên.
         Tham mưu cho lãnh đạo ban trong công tác quản lý sinh viên quản lý tài sản trong khu vực được giao.
         Tiếp nhận hồ sơ bố trí chỗ ở đăng ký tạm trú cho sinh viên.
         Quản lý tài sản của ban,các phòng ở của sinh viên
         Kiểm tra đôn đốc nhắc nhở sinh viên thưc hiện đúng nội quy ra vào,nội quy của KTX.
         Lập biên bản xử lý các sinh viên vi phạm nội quy KTX.
         Liên hệ với gia đình sinh viên khi có những trường hợp cần thiết.
  + Tổ kế toán.
         Giải quyết mọi vấn đề tài chính,thu,chi của ban
         Thu lệ phí KTX,tiền điện, nước.
  + Tổ điện nước  - sữa chữa.
         Cung cấp vận hành hệ thống điện,nước cho KTX an toàn,đầy đủ 24/24h.
         Sữa chữa xử lý các vấn đề liên quan đến điện,nước trong khu KTX .
         Sữa chữa hỏng các tài sản thiết bị khác khi  cán bộ,sinh viên có yêu cầu.
  + Tổ vệ sinh môi trường.
         Đảm bảo vệ sinh  sạch sẽ  toàn bộ khu vực công cộng trong khu vực KTX.
  Tổ chức sinh viên.
  + Đội tự quản nội trú
        Đảm bảo các sinh viên trên thực hiện đầy đủ các nội quy, quy chế HSSV cũng như quy định của Ban QLKTX SV
        Đảm bảo giữ trật tự, an ninh tại khu vực được giao.
        Hỗ trợ Ban QLKTX.SV khi ban yêu cầu.
        Thực hiện nếp sống văn minh xanh sạch đẹp trong KTX.
        Luôn gương mẫu,tích cực và đi đầu trong các hoạt động học tập,  rèn luyện nếp sống sinh viên văn minh hiện đại.
        Ngăn chặn kịp thời và thông báo liên tục các sự cố xảy ra trong khu vực và trong thời gian hoạt động tới cán bộ quản lý KTX.
        Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và thân ái trên tinh thần giúp đỡ cùng nhau tiến bộ trong học tập.
  + Trưởng phòng.
        Nhắc nhở các thành viên trong phòng thực hiên đúng nội quy KTX.
        Phản ánh kịp thời những bức  xúc, nguyện vọng chính đáng của sinh viên tới cán bộ quản lý KTX hoặc trực tiếp tới lãnh đạo ban.
        Xây dựng phòng ở kiểu mẫu thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.
  + Thành viên trong phòng.
        Thực hiện nghiêm túc nội quy KTX sinh viên.
        Kiên quyết bài trừ các tệ nạn xã hội,không đưa các tệ nạn xã hội vào trong phòng ở.
        Xây dưng nếp sống văn minh trong KTX.
        Giữ đạo đức lối sống của sinh viên sư phạm