• Giới thiệu Thư viện

    Thông tin chung

             Tên đầy đủ: Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà nội 2

             Địa chỉ: Nhà A2, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 32, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

             ĐT: 0211.3863.195


             Tổng số cán bộ: 26 cán bộ, trong đó 12 cán bộ có trình độ thạc sỹ,  10 cán bộ có trình độ đại học, 04 cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp.