Viện Nghiên cứu Sư Phạm

 • Chức năng nhiệm vụ

  • 12:49 26-12-2019

  Chức năng của Viện Nghiên cứu Sư phạm

  1. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai các kết quả nghiên cứu về khoa học giáo dục;
  2. Tổng kết kinh nghiệm và xây dựng các mô hình giáo dục;
  3. Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển chương trình đào tạo sư phạm, chương trình giáo dục phổ thông, chương trình nhà trường phổ thông;
  4. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên;
  5. Tổ chức hội thảo, tập huấn về khoa học giáo dục.

   Nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Sư phạm

  1. Tổ chức, quản lý công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. Giảng dạy và ứng dụng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Tham gia xây dựng quy chế, tổ chức, quản lý, kiểm tra đánh giá về công tác thực tập sư phạm cho sinh viên;
  2. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, giảng viên;
  3. Quản lý, giảng dạy và cấp chứng chỉ: các chương trình ngắn hạn cho sinh viên, giáo viên các cấp học, ngành học, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các cấp;
  4. Tư vấn các vấn đề về khoa học giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, cho Bộ Giáo dục & Đào tạo và các địa phương;
  5. Thông tin khoa học giáo dục, tham gia biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo, sách bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu của ngành giáo dục;
  6. Điều tra, khảo sát nhu cầu bồi dưỡng giáo viên các cấp học, ngành học;
  7. Hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu khoa học giáo dục.