Trạm Y tế

 • Chức năng nhiệm vụ Trạm Y tế

  Chức năng:
             Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác y tế trường học.

  Nhiệm vụ:
             Tổ chức, thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe; khám và chữa bệnh, trực cấp cứu 24/24 tại trạm cho sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên trường.
             Công tác phòng bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống tai nạn thương tích, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.
             Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động sinh viên tham gia mua bảo hiểm y tế.
             Phối hợp với cơ sở y tế địa phương, ban nghành liên quan trong việc triển khai thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.
             Trạm y tế trường được phân cấp hoạt động tương đương với trạm y tế xã.