Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2025

    • 00:00 23-02-2024
    Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2025. Chi tiết xem tại đây.

Tin liên quan