Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh sửa chữa sai sót thông tin cá nhân, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022

    • 00:00 07-07-2022
    Thông báo về việc hướng dẫn thí sinh sửa chữa sai sót thông tin cá nhân, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022. Chi tiết xem tại đây.