Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo về việc Đấu giá cho thuê thiết bị và mặt bằng làm căng tin tại Trung tâm GDQP&An ninh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2020-2025

    • 00:00 21-06-2022
    Thông báo về việc Đấu giá cho thuê thiết bị và mặt bằng làm căng tin tại Trung tâm GDQP&An ninh - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2020-2025. Chi tiết xem tại đây.