Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo về việc Đấu giá cho thuê mặt bằng làm căng tin tại Khu B và Khu giảng đường A, B, C, D

    • 00:00 27-10-2022
    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo về việc Đấu giá cho thuê mặt bằng làm căng tin tại Khu B và Khu giảng đường A, B, C, D. Chi tiết xem tại đây.