Tin tức và Sự kiện

  • Thông báo Triệu tập ứng viên dự thi vòng 1

    • 00:00 26-09-2022
    Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo triệu tập các ứng viên ứng tuyển vào vị trí việc làm trợ giảng/giảng viên đủ điều kiện dự thi vòng 1. Chi tiết xem tại đây.