Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Huy Thảo

  • 00:00 28-11-2023
  Thực hiện Quyết định số 3974/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài: Đặc tính của phổ hạt Higgs trong một số mô hình mở rộng mô hình chuẩn theo nhóm đối xứng trong

  Mã số: B.2021-SP2-05

  Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Huy Thảo

  Thời gian: 14h00 ngày 06 tháng 12 năm 2023 (thứ Tư)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tiếp

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.

Tin liên quan