Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

 • Hội thảo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Hóa học

  • 00:00 30-03-2020
  Thông báo số 1 chi tiết xem tại đây:   
  Thông báo số 2 

  Tiếp theo Thông báo số 1 ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc tổ chức “Hội thảo khoa học Nghiên cứu và giảng dạy Hóa học” Ban Tổ chức xin trân trọng gửi tới các nhà khoa học, nhà giáo và nhà quản lý giáo dục Thông báo số 2 với những nội dung sau:  

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức
        - Thời gian: Ngày 28 tháng 10 năm 2020;
        - Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  2. Các chủ đề của Hội thảo
  2.1. Tiểu ban Giảng dạy Hóa học   
        - Xây dựng kế hoạch và phát triển chương trình giáo dục môn Hóa học trong nhà trường phổ thông;
        - Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh;
        - Đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường phổ thông;
        - Phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên bộ môn Hóa học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.
  2.2. Tiểu ban Nghiên cứu Hóa học với sự phát triển bền vững
        - Hóa học vật liệu;
        - Hóa năng lượng và môi trường;
        - Hóa học các hợp chất tự nhiên;
        - Hóa lý thuyết và hóa lý;
        - Hóa sinh, công nghệ sinh học và nông nghiệp;
        - Hóa phân tích.
  3. Thành phần tham dự
        - 
  Khách mời: Đại diện khoa Hóa học của các trường đại học sư phạm, các viện nghiên cứu và sở GD&ĐT địa phương;
        - Các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các báo cáo viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu và mọi người quan tâm.
  Thông tin chi tiết xem tại đây:
  Mẫu báo cáo toàn văn.
  Mẫu đăng kí và tóm tắt báo cáo.