Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

  • Hội thảo Khoa học 2019 "Năng lực nghề nghiệp của giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay"

    • 00:00 23-10-2019

    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tổ chức Hội thảo Khoa học 2019 "Năng lực nghề nghiệp của giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay". Chi tiết xem tại đây.