Tin tức và Sự kiện

 • Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Xuân Tú - Chuyên ngành: Toán Giải tích

  • 00:00 30-10-2021
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Nguyễn Xuân Tú; Tên đề tài: Dáng điệu tiệp cận và bài toán điều khiển đối với một số lớp phương trình parabolic suy biến mạnhChuyên ngành: Toán Giải tích

  1/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  4/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  5/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  6/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  7/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.

  Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường của NCS Nguyễn Xuân Tú