Tin tức và Sự kiện

Luôn luôn cập nhật

 • Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Chí Nghĩa - Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán

  • 00:00 28-10-2020
  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 kính gửi các văn bản liên quan đến luận án của NCS Đỗ Chí Nghĩa; Tên đề tài: "Mô hình lý thuyết và mô phỏng tính chất plasmonic của một số cấu trúc nano ứng dụng trong quang nhiệt và cảm biến sinh học"; Chuyên ngành: Vật lý thuyết và Vật lý toán; Mã số: 9 44 01 03.

  1/ Thông tin luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  2/ Thông tin luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  3/ Toàn văn luận án. Tải về tại đây.
  4/ Tóm tắt luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.
  5/ Tóm tắt luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  6/ Trích yếu luận án tiếng Anh. Tải về tại đây.
  7/ Trích yếu luận án tiếng Việt. Tải về tại đây.