Khoa Giáo dục chính trị

 • Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

  • 14:44 28-12-2023
  KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
  1. Địa chỉ liên hệ
  Địa chỉ: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
  Email: khoagdct@hpu2.edu.vn
  2. Quá trình hình thành và phát triển
  Khoa Giáo dục Chính trị được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tiền thân của Khoa là Bộ môn Mác – Lênin của Trường. Nhiệm vụ chính trị của Khoa được giao là: Thực hiện công tác quản lý, tổ chức giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học ngành Giáo dục Chính trị; Giảng dạy các học phần khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật đại cương cho sinh viên toàn trường; đào tạo cử nhân ngành Giáo dục công dân để giảng dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật trong các trường phổ thông trên phạm vi cả nước và các học phần Lý luận chính trị ở các trường ĐH và CĐ; đồng thời, tham gia giảng dạy một số học phần trong các chương trình đào tạo sau đại học, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục công dân, phát triển chương trình sách giáo khoa môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông.
  Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa đã thường xuyên tự nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi năng lực sư phạm, chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Nhờ đó, Khoa đã có 11 tiến sĩ trên tổng số 19 cán bộ, giảng viên; 07 thạc sĩ và 01 cử nhân. Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã đào tạo nhiều khóa sinh viên ngành Giáo dục công dân và ngành Giáo dục công dân – Giáo dục quốc phòng. Sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp đều tìm được công việc phù hợp và được dư luận xã hội đánh giá cao về phẩm chất và năng lực. Khoa đã tiến hành thực hiện 04 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, (trong đó có 01 đề tài cấp Bộ trọng điểm), trên 30 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở đạt chất lượng cao; tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học cấp Trường và cấp Quốc gia. Đây chính là những bằng chứng sinh động khẳng định chất lượng đào tạo của Khoa nói riêng và của Nhà trường nói chung.
  Qua chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích đạt được đã chứng tỏ Khoa là một tập thể đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, có chất lượng cao trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; góp phần không nhỏ vào sự nghiệp đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nói riêng và sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước nói chung.
  3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo khoa
  3.1.Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ:

  Tiến sĩ Trần Thị Hồng Loan

  Ngày sinh: 15/08/1968

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học

  Số điện thoại: 0988 930 166

  Email: tranthihongloan@hpu2.edu.vn
  3.2.Phó trưởng Khoa, Bí thư chi bộ:

  Tiến sĩ Lê Thị Minh Thảo

  Ngày sinh: 23/06/1982

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học

  Số điện thoại: 0984 182 703

  Email: lethiminhthao@hpu2.edu.vn
  3.3.Tổ trưởng tổ Chủ nghĩa Mác – Lênin:

  Tiến sĩ Nguyễn Thị Giang

  Ngày sinh: 02/06/1976

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học

  Số điện thoại: 0978 268 156

  Email: nguyenthigiang@hpu2.edu.vn
  3.4.Tổ trưởng tổ Đường lối Cách mạng Việt Nam:

  Tiến sĩ Ngô Thị Lan Hương

  Ngày sinh: 07/08/1986

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lịch sử

  Số điện thoại: 0986 630 945

  Email: ngothilanhuong@hpu2.edu.vn
  3.5.Tổ trưởng tổ PPDH môn GDCD:
  4. Một số hình ảnh tiêu biểu của đơn vị


  Tập thể cán bộ, giảng viên khoa GDCT


  Giảng viên và sinh viên trong Hội nghị học tập của khoa GDCT


  BCV. Trần Văn Phòng và các giảng viên tại buổi tọa đàm khoa học của khoa GDCT


  Tập thể cán bộ, giảng viên khoa GDCT trong buổi Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa


  Tập thể cán bộ, giảng viên khoa GDCT tham gia các buổi tọa đàm khoa học


  TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐHQGHN trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục ngành Giáo dục công dân cho Trưởng khoa Giáo dục Chính trị


  Tập thể giảng viên khoa GDCT và các đại biểu trong Hội thảo khoa học Quốc gia “Văn hóa Việt Nam với sự phát triển đất nước”