Khoa Tâm lý giáo dục

 • Giới thiệu Khoa Tâm lý Giáo dục

  • 14:29 09-04-2024

  Địa chỉ: Phòng 302 - Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Số 32 đường Nguyễn Văn linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

  Email: tamlygiaoduc.sp2@moet.edu.vn

  Trưởng khoa:           GV.TS. Doãn Ngọc Anh

  Phó Trưởng khoa:    GVC.TS. Lê Thanh Hà

  Bộ môn Tâm lý - Giáo dục được thành lập từ năm 1967 gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của trường ĐHSP Hà Nội 2 trong suốt hơn 50 năm qua.

  Bộ môn có tổng số 12 viên chức, trong đó: 01 PGS, 07 Tiến sĩ, 04 Thạc sĩ. Đội ngũ viên chức được biên chế thành 02 tổ bộ môn: Tổ Tâm lý học và Tổ Giáo dục học.

  Chức năng, nhiệm vụ

  - Giảng dạy các học phần Tâm lý học, Giáo dục học, Thực hành sư phạm và một số học phần tự chọn thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên hệ chính quy và học viên hệ vừa làm vừa học.

  - Giảng dạy các môn Nghiệp vụ sư phạm cho học viên các cơ sở giáo dục không qua sư phạm.

  - Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và cập nhật các thông tin mới về giáo dục cho giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp mầm non, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

  - Biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo viên.

  -  Nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến Tâm lý học, Giáo dục học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

  Thành tích của Khoa

  Từ ngày thành lập đến nay, đội ngũ giảng viên Bộ môn Tâm lý - Giáo dục luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giảng dạy của một đơn vị trực thuộc trường, qua đó góp phần nâng cao kết quả học tập các môn nghiệp vụ sư phạm hướng tới sự phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của người học.

  Trong trường sư phạm, mỗi giảng viên phải thực hiện hai nhiệm vụ chính đó là: đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ tương tác, luôn thống nhất và ảnh hưởng lẫn nhau. Do đó, ngoài công tác giảng dạy, các giảng viên trong bộ môn rất xem trọng hoạt động nghiên cứu khoa học, luôn tích cực thực hiện việc biên soạn tài liệu bồi dưỡng giáo viên, đề cương bài giảng; Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Trường đến cấp Bộ và công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí, thông báo, hội thảo khoa học; Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp và luận văn thạc sĩ cho học viên cao học Quản lí giáo dục, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non. Hằng năm, giảng viên luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu về số giờ nghiên cứu khoa học do nhà trường quy định.

  Ngoài ra, giảng viên cũng rất tích cực tham gia các hoạt động văn, thể, mỹ...do nhà trường tổ chức, qua đó góp phần vào sự phát triển chung về các hoạt động phong trào của nhà trường. Vì vậy, đơn vị liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

  Trong bối cảnh đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới công tác đào tạo giáo viên ở trường sư phạm nói riêng hiện nay ở nước ta, Bộ môn Tâm lý - Giáo dục sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 90% giảng viên có trình độ tiến sĩ. Quyết tâm xây dựng đơn vị hợp tác, đoàn kết để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển chung của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

  Các thế hệ giáo chức chụp ảnh cùng toàn thể đơn vị nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (12/2017)
  Các thế hệ giáo chức chụp ảnh cùng toàn thể đơn vị nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2 (16/12/2017)

  THÔNG TIN GIẢNG VIÊN (SẮP XẾP THEO ALPHABET)

  Anhdn
  Họ và Tên: Doãn Ngọc Anh
  Ngày sinh: 10/08/1977
  Chức vụ: Bí thư chi bộ,Trưởng Bộ môn Tâm lý - Giáo dục
  Điện thoại: 0916391228
  Email: doanngocanh77@gmail.com
  Hướng nghiên cứu:
     

  Họ và tên: Lê Thanh Hà
  Ngày sinh: 19/08/1978
  Chức vụ: P. Trưởng Bộ môn Tâm lý – Giáo dục, Chủ tịch Công đoàn
  Điện thoại: 0912 559 560
  Email: lethanhha@hpu2.edu.vn
  Hướng nghiên cứu:
     

  Họ và tên: Lê Thị Thanh Hà
  Ngày sinh: 14/06/1990
  Chức vụ: Giảng viên
  Điện thoại: 0349595498
  Email: thanhha269@gmail.com
  Hướng nghiên cứu:
     

  Họ và tên: Hoàng Thị Hạnh
  Ngày sinh: 22/02/1975
  Chức vụ: Giảng viên chính
  Điện thoại: 0983 883 883
  Email: hanhhoangngocsp2@gmail.com
  Hướng nghiên cứu: 
     

  Họ và tên: Đặng Thành Hưng
  Ngày sinh: 14/12/1953
  Chức vụ: Giảng viên
  Email: nga970@gmail.com
  Hướng nghiên cứu:
     

  Họ và tên: Trần Thị Loan
  Ngày sinh: 15/12/1985
  Chức vụ: Giảng viên, BCH Công đoàn (Phụ trách nữ công, tài chính CĐ)
  Điện thoại: 0983028946
  Email:  tranthiloan@hpu2.edu.vn
  Hướng nghiên cứu:
     
  Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Lan
  Ngày sinh: 21/02/1964
  Chức vụ: Giảng viên chính
  Điện thoại: 0985739366
  Email: xuanlantls2@gmail.com
  Hướng nghiên cứu:
  Nghỉ hưu từ: tháng 04/2019

  Họ và tên: Triệu Thị Lương
  Ngày sinh:  05/01/1990
  Chức vụ: Giảng viên
  Điện thoại: 0965723614
  Email: trieuluong1990@gmail.com
  Hướng nghiên cứu:
     

  Họ và tên: Nguyễn Đình Mạnh
  Ngày sinh: 22/08/1958
  Chức vụ: Giảng viên chính
  Điện thoại: 0913504295
  Email: dinhmanh_tamly@yahoo.com.vn
  Hướng nghiên cứu:
     
  Họ và tên: Lê Xuân Tiến
  Ngày sinh: 20/12/1958
  Chức vụ: Giảng viên chính
  Điện thoại:0912736075
  Email: tientlgd@gmail.com
  Hướng nghiên cứu:
  Nghỉ hưu từ: tháng 12/2018

  Họ và tên: Ngô Thị Trang
  Ngày sinh: 27/07/1982
  Chức vụ: Giảng viên
  Điện thoại: 0977270782
  Email: ngotrangedu@gmail.com
  Hướng nghiên cứu:
     

  Họ và tên: Nguyễn Bảo Trung
  Ngày sinh: 23/05/1985
  Chức vụ: Giảng viên
  Điện thoại:
  Email: nguyenbaotrung@hpu2.edu.vn
  Hướng nghiên cứu:
     

  Họ và tên: Trần Thanh Tùng
  Ngày sinh: 24/01/1985
  Chức vụ: Phó bí thư chi bộ
  Điện thoại: 0976834355
  Email: tungthanh241@gmail.com
  Hướng nghiên cứu:
     

  Họ và tên: Nguyễn Thị Vui
  Ngày sinh: 28/06/1976
  Chức vụ: Giảng viên chính
  Điện thoại: 0985037276
  Email: nguyenthivuisp2@gmail.com
  Hướng nghiên cứu:
     
  Họ và tên: Nguyễn Phụ Thông Thái
  Ngày sinh: 26/02/1961
  Chức vụ: Tiến sĩ, Giảng viên chính
  Điện thoại: 
  Email: nguyenphuthongthai@hpu2.edu.vn 
  ORCID:
     
  Họ và tên: Nguyễn Văn Thường
  Ngày sinh: 10/01/1989
  Chức vụ: Thạc sĩ, Giảng viên
  Điện thoại: 
  Email: nguyenvanthuong@hpu2.edu.vn 
  ORCID:
     
  Họ và tên: Nguyễn Phương Linh
  Ngày sinh: 01/04/1990
  Chức vụ: Thạc sĩ, Giảng viên
  Điện thoại: 
  Email: nguyenphuonglinh@hpu2.edu.vn 
  ORCID
     
  Họ và tên: Lý Thanh Hiền
  Ngày sinh: 8/07/1981
  Chức vụ: Tiến sĩ, Giảng viên
  Điện thoại: 
  Email: lythanhhien@hpu2.edu.vn
  ORCID: 0000-0002-9026-1233