Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ- Chủ nhiệm: TS. Vũ Thị Thương

  • 00:00 05-05-2022
  Thực hiện Quyết định số 1197/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Nghiên cứu sản xuất giá thể trồng rau mầm công nghệ cao trong nhà màng

  Mã số: B.2019-SP2-08

  Chủ nhiệm:  TS. Vũ Thị Thương

  Thời gian: 8h30 ngày 11 tháng 5 năm 2022 (Thứ Tư)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tuyến

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.

Tin liên quan