Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ- Chủ nhiệm: TS. Trần Quang Huy

  • 00:00 23-08-2022
  Thực hiện Quyết định số 2295/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 08 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Nghiên cứu phát triển thuật toán tìm kiếm và đo độ đàn hồi mô định lượng, ứng dụng chẩn đoán u lành và ác tính

  Mã số: B.2020-SP2-02

  Chủ nhiệm:  TS. Trần Quang Huy

  Thời gian: 14h00 ngày 31 tháng 8 năm 2022 (Thứ Tư)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tuyến

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.