Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ- Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thế Duyến

  • 00:00 23-08-2022
  Thực hiện Quyết định số 2294/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 08 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ Mg/Al LDH-zeolite ứng dụng để hấp phụ chất thải hữu cơ khó phân huỷ và xử lý amoni trong môi trường nước

  Mã số: B.2020-SP2-01

  Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Thế Duyến

  Thời gian: 8h00 ngày 31 tháng 8 năm 2022 (Thứ Tư)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.

Tin liên quan