Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: TS. Đỗ Thị Lan Hương

  • 00:00 06-05-2022

  Thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 05 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo, đánh giá khả năng ứng dụng của một số phân nhả chậm chứa Ure và NPK

  Mã số: B.2019-SP2-04

  Chủ nhiệm: TS. Đỗ Thị Lan Hương

  Thời gian: 9h30 ngày 13 tháng 5 năm 2022 (Thứ Sáu)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tuyến

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.