Tin tức và Sự kiện

 • Thông báo về việc nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ - Chủ nhiệm: PGS. TS. Đỗ Thị Thu Hương

  • 00:00 17-11-2022
  Thực hiện Quyết định số 3674/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

  Tên đề tài:  Phát triển năng lực tạo lập văn bản thông tin cho sinh viên sư phạm Ngữ văn

  Mã số: B.2020-SP2-03

  Chủ nhiệm:  PGS. TS. Đỗ Thị Thu Hương

  Thời gian: 8h30 ngày 22 tháng 11 năm 2022 (Thứ Ba)

  Địa điểm: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc)

  Hình thức họp: Trực tiếp

  Thành phần tham gia: Hội đồng nghiệm thu (theo Quyết định), mọi người quan tâm.

Tin liên quan