Tin tức và Sự kiện

 • Hội thảo quốc tế "Hợp tác giáo dục Việt Nam - Châu Phi vì sự phát triển hài hòa trong thời đại chuyển đổi số"

  • 00:00 10-05-2022

  Hội thảo quốc tế "Hợp tác giáo dục Việt Nam - Châu Phi vì sự phát triển hài hòa trong thời đại chuyển đổi số" do Viện Pháp ngữ Quốc tế phối hợp tổ chức với các đối tác, trong đó có Trường ĐHSP Hà Nội 2 sẽ diễn ra vào ngày 23/6/2022 dưới hai hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo khoa học liên ngành Diderot Advanced Academic Seminars do IFI khởi xướng, được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ.


  Hai đơn vị ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác

  Chủ đề của Hội thảo bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

  - Những vấn đề và mô hình chung về xuất khẩu giáo dục
  - Nhu cầu thị trường giáo dục tại Châu Phi
  - Thế mạnh và kinh nghiệm của nền giáo dục Việt Nam
  - Hình thức hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và các quốc gia Châu Phi
  - Những thách thức đối với các nước Châu Phi trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục và giải pháp
  - Thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia về đảm bảo tính liên tục của giáo dục
  - Đề xuất đối với các chính phủ, cơ quan phát triển, tổ chức quốc tế và các bên liên quan khác nhằm xây dựng quan hệ đối tác, chuyển giao giải pháp và tăng cường khả năng tiếp cận hợp tác kỹ thuật và các nguồn lực trong việc tái tạo và chuyển đổi hệ thống giáo dục.
   
  MỜI VIẾT BÀI

  Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, cán bộ giảng viên,... tham gia đóng góp nội dung cho Hội thảo. Các bài viết có chất lượng sẽ được đăng trong Kỷ yếu chuỗi Hội thảo DAAS 2022 (có số ISBN và ISSN 2734-9969) và các bài viết xuất sắc sẽ được đăng trên Ấn phẩm Khoa học Cộng đồng Pháp ngữ tại Châu Á - Thái Bình Dương (ISBN quốc tế và ISSN 2525-2488).

  Thời hạn gửi đề xuất, toàn văn tham luận:

  Thời hạn gửi toàn văn tham luận: 05/6/2022

  Thể lệ đối với bài đề xuất tham luận và toàn văn tham luận 

  - Đề xuất tham luận (tên bài viết, tên tiểu mục, từ khoá): không quá 500 từ
  - Toàn văn tham luận (không kể tên bài, tóm tắt và từ khóa): không quá 5000 từ
  - Toàn văn tham luận được soạn thảo dưới dạng .docx, không cách dòng, kèm theo họ tên tác giả, số điện thoại, cơ quan công tác.
  - Hình thức bài viết: Bài viết được trình bày với cỡ chữ 13 giãn dòng Single, sử dụng font chữ Times New Roman. Căn lề: trên 2 cm; dưới 2 cm; phải 2 cm; trái 3 cm. Các trang, hình, bảng biểu phải được đánh số rõ ràng, chính xác.
  - Ngôn ngữ trình bày tham luận: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp
  - Lệ phí thẩm định đăng kỷ yếu: 1.000.000 đồng/bài.

  Hướng dẫn trình bày Đề xuất và toàn văn tham luận 

  Chương trình Hội thảo.

  Thư mời.

Tin liên quan