Tin tức và Sự kiện

  • Hội thảo "Quốc tế hóa giáo dục đại học ở châu Á năng động"

    • 00:00 14-09-2022
    Hội thảo "Quốc tế hóa giáo dục đại học ở châu Á năng động" do Trường ĐHSP Hà Nội 2 phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức, dự kiến diễn ra trong hai ngày 2-3/12/2022. Chi tiết xem tại đây.

    Đường Link website Hội thảo, xem tại đây: www.iheda.hpu2.edu.vn