Khoa toán

Giới thiệu Khoa toán
Khoa Toán được thành lập cùng với Trường ĐHSP Hà Nội 2, năm 1967. Sau khi di chuyển về các địa phương tránh chiến tranh, năm 1975 Khoa chuyển về thị trấn Xuân Hòa nay là phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo

Thông tin liên hệ