Ngành Tâm lý học giáo dục

 • Tên chương trình:
  Tiếng Việt: Tâm lý học giáo dục
  Tiếng Anh: Educational Psychology
  Trình độ đào tạo: Cử nhân
  Ngành đào tạo: Tâm lý học giáo dục             Mã số: 7310403
  Tên gọi văn bằng: Cử nhân Tâm lý học giáo dục
  Định hướng đào tạo: Ứng dụng
  Hình thức đào tạo: Chính quy
  Thời gian đào tạo: 4 năm

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC. XEM TẠI ĐÂY.