• Giới thiệu Viện NCKH&ƯD

  • 00:00 26-03-2020
  Viện NCKH&ƯD được thành lập trên cơ sở Trung tâm Hỗ trợ NCKH&CGCN theo Quyết định số 1474/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29/11/2016. Viện có 04 viên chức: 01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ và 01 cử nhân. Cơ sở vật chất của Viện gồm 12 phòng thí nghiệm. Viện đã đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng và nổi bật: 01 đề tài cấp Bộ và 02 đề tài KHCN Ưu tiên thực hiện cấp Cơ sở được nghiệm thu, 03 giáo trình được xuất bản, 08 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế ISI/Scopus và trên 30 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia uy tín, nhiều seminar học thuật và hội thảo khoa học được tổ chức. Viện đã tạo dựng được mối quan hệ với 01 đối tác quốc tế và nhiều đơn vị trong nước.

  Gần đây, với các kết quả cao trong công tác cố vấn và hỗ trợ học sinh trung học thực hiện NCKH, Viện NCKH&ƯD đóng vai trò quan trọng góp phần thiết lập mô hình tiêu biểu về mạng lưới kết nối giữa trường sư phạm với các trường phổ thông trong quá trình thực hiện sứ mạng của nhà trường.

  Viện tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường khai thác và triển khai các kết quả đã ký kết về KHCN của nhà trường với các đơn vị trong và ngoài nước; Tăng cường tìm kiếm và khai thác các nguồn đề tài, dự án, chương trình và nhiệm vụ KHCN các cấp; Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu hiện có, hỗ trợ hoạt động của các nhóm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực về Sinh học, Vật lý, Hóa học,…; Tổ chức các seminar, hội thảo, tọa đàm, tập huấn,… nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công bố khoa học cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên; Đẩy mạnh việc tổ chức các sự kiện khoa học công nghệ để giới thiệu, quảng bá, triển lãm, trình diễn cho viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong trường, học sinh và giáo viên các trường phổ thông, các cá nhân và doanh nghiệp tham quan, hợp tác; Tổ chức xúc tiến và mời gọi doanh nghiệp, địa phương tham gia hợp tác, liên kết sản xuất; Tìm kiếm và ký kết các hợp đồng NCKH và ứng dụng công nghệ với các cá nhân và tổ chức; Triển khai nghiên cứu hoàn thiện quy trình và sản xuất cây giống, sản phẩm khoa học theo các hợp đồng cụ thể với các đơn vị đã có quan hệ hợp tác.

  Mục tiêu giai đoạn 2017 - 2022, tầm nhìn năm 2030 Viện NCKH&ƯD có những bước đột phá trong tổ chức hoạt động khoa học và ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ.


                                                                                                                   Tập thể cán bộ Viện NCKH&ƯD