• Giới thiệu Viện NCKH&ƯD

  • 00:00 26-03-2020

  VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG

  (Institute of Scientific Research and Application)

   

  1. Thông tin chung

  - Năm thành lập: 2016 (Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng được thành lập theo Quyết định số 1474/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 29/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trên cơ sở Trung tâm Hỗ trợ NCKH&CGCN thành lập ngày 15/01/2007 theo quyết định số 11/QĐ-TCCB).

  - Tên tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

  - Tên Tiếng Anh: Institute of Scientific Research and Application (ISRA)

  - Địa chỉ: Phòng 6.14, Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội 2.

  - Điện thoại: 02113512468, (máy lẻ: 614).

  - Email: viennckhvud@hpu2.edu.vn

  - Địa chỉ trang tin điện tử: https://isra.hpu2.edu.vn

  - Đội ngũ viên chức cơ hữu của đơn vị: 06 viên chức

  + Về trình độ: 02 tiến sĩ; 03 thạc sĩ, 01 cử nhân

  + Về chức danh nghề nghiệp/ngạch viên chức: 01 giảng viên chính; 01 chuyên viên chính; 02 nghiên cứu viên; 02 kỹ thuật viên.

  - Cơ sở vật chất đơn vị: 12 phòng thí nghiệm (tầng 6, nhà A4), 01 phòng sản xuất thử nghiệm (tầng 11, nhà A4).

  - Các dự án thiết bị đã triển khai tại Viện:

  + Dự án PTN Hóa - Sinh giai đoạn 2003-2005;

  + Dự án PTN Sinh học phân tử giai đoạn 2010-2011;

  + Dự án Khoa học Vật liệu giai đoạn 2007-2008 và 2015-2016;

  + Bổ sung hệ thống thiết bị PTN cho Viện NCKH&ƯD thuộc dự án tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học nhằm nâng cao năng lực đào tạo cho Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2018).

  - Về đối tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ:

  + Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Vĩnh Phúc

  + Trung tâm Kiểm định và Phát triển KHCN Lai Châu

  + Công ty TNHH Florist Việt Nam (Hà Nội)

  + Công ty TNHH vật tư và giống hoa Xuân Trường (Hà Nội)

  2. Mục tiêu phát triển giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030

  Theo Mục tiêu trong Kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng (ISRA) xác định:

  Xây dựng Viện NCKH&ƯD trở thành là trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, trở thành một trong những Viện Nghiên cứu năng động, sáng tạo trong hệ thống các Viện Nghiên cứu thuộc Trường Đại học Sư phạm giai đoạn 2020-2025. Trở thành trung tâm kết nối điển hình giữa Viện Nghiên cứu thuộc trường ĐHSP với các tổ chức khoa học công nghệ địa phương, ưu tiên khu vực Trung du Miền núi phía Bắc và các doanh nghiệp khoa học công nghệ vào năm 2030.

  3. Chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025

  - Xây dựng môi trường nghiên cứu năng động, sáng tạo, hiệu quả phục vụ đào tạo, NCKH.

  - Ưu tiên nghiên cứu ứng dụng có tính thực tiễn cao thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

  - Xây dựng, tổ chức hoạt động của nhóm nghiên cứu ứng dụng hiệu quả.

  - Tổ chức triển khai xây dựng các mô hình sản xuất thử nghiệm, thương mại hoá sản phẩm KHCN dựa trên những kết quả nghiên cứu tiềm năng.

  - Thúc đẩy hoạt động NCKH, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của nhà khoa học trẻ, học sinh, sinh viên.