• VĂN BẢN - BIỂU MẪU ĐẢNG ỦY

  • 00:00 18-06-2020
  Các biểu mẫu hồ sơ kết nạp Đảng:

  Stt Tên văn bản File
  1 Đơn xin vào Đảng tải về
  2 Giấy giới thiệu của đảng viên  tải về
  3 Biên bản họp CĐBP tải về
  4 Ý kiến nhận xét của Chi ủy nơi cư trú tải về
  5 Tổng hợp ý kiến các đoàn thể tải về
  6 Biên bản họp Công đoàn bộ phận
  Nghị quyết của BCHCĐ cơ sở
   
  7 Trích nghị quyết họp lớp
  Trích nghị quyết của CĐ
  Nghị quyết của BCH LCĐ
  Nghị quyết của Đoàn trường
  tải về 1
  tải về 2
  tải về 3
   
  8 Nghị quyết của Chi bộ tải về