• Thư chúc Tết của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

    • 00:00 09-02-2024
    Trân trọng gửi tới các thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên toàn văn Thư chúc mừng năm mới 2024 - Xuân Giáp Thìn của PGS.TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2!