• Tài liệu, Kế hoạch tổ chức Tuần "Sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2020-2021, đầu khóa học 2020-2024.

  • 00:00 10-06-2020

  Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cho sinh viên K46 nhập học đợt 2. Chi tiết xem tại đây.


  Tài liệu, Kế hoạch tổ chức Tuần "Sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2020-2021, đầu khóa học 2020-2024. Chi tiết xem tại đây.

  Một số tài liệu học tập. Tải về tại đây.

  Bài giảng: Lịch sử truyền thống. Tải về tại đây.

  Bài giảng: Thu thập ý kiến phản hồi từ người học. Tải về tại đây.