• Khai giảng Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

  • 00:00 25-01-2021


  Toàn cảnh Khai mạc Khóa bồi dưỡng

  Sáng ngày 23 tháng 1, Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức khai giảng Khóa học 25A năm 2021 bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Tham dự Khai giảng có: Đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Báo cáo viên và 169 quần chúng ưu tú được giới thiệu từ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2.

  Đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu Khai mạc 

  Phát biểu khai mạc Khóa bồi dưỡng, đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: Việc tổ chức Khóa bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 nhằm phát triển đội ngũ Đảng viên trong công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng Đảng viên trí thức kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

  Khóa bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 23/01 đến 01/02/2021, nhằm giúp những quần chúng ưu tú có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu được khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  TS Nguyễn Văn Dũng - Trưởng khoa Lịch sử trình bày báo cáo

  Để hoàn thành tốt khóa học, các học viên được yêu cầu nghiêm túc thực hiện các quy định của lớp học, đảm bảo nghiêm túc thời gian học tập; làm bài thu hoạch cuối khóa đạt chất lượng cao.

   Với những kiến thức được trang bị mỗi học viên cần xác định được cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt, đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng thời nêu cao ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện, công tác để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng để sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Phòng CTCT-HSSV