• Hội nghị Sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2020-2025

  • 00:00 19-03-2023

  Ngày 17 tháng 03 năm 2023, Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

  Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết công tác Đảng

  Tham dự Chương trình có đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng các đơn vị. 

  Đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chủ trì Hội nghị

  Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm nửa sau nhiệm kỳ 2020-2025.

  Đánh giá chung về công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy nhận định: Thực hiện các nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ tình hình bối cảnh thực tiễn, Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, chỉ đạo các đơn vị trong trường triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác.

  Báo cáo sơ kết đã kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, những mặt chưa làm được trong nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện; phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, khẳng định những kết quả đạt được; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIII đã đề ra, tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo như yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra.

  Đồng chí Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

  Tiếp theo, Hội nghị nghe đồng chí Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo về Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; rút ra một số kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành. Từ đó, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025.

  Trong phần thảo luận, các đồng chí đảng viên nhất trí cao với nội dung của Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được trong hơn hai năm thực hiện Nghị quyết; những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân. Đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác Đảng nửa sau nhiệm kỳ 2020-2025.

  Các ý kiến đóng góp tập trung vào các mục tiêu phát triển đảng viên, đảng viên là sinh viên; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng; Chuyển đổi số gắn với quản trị đại học; Chuyển đổi số trong công tác Đảng để Đảng ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ. 

  Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 ghi nhận những kết quả Đảng bộ đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời quán triệt và chỉ đạo toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Phòng CTCT-HSSV