• Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

  • 00:00 17-11-2020
  Ngày 16 tháng 11 năm 2020, Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có: Đ/c Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đ/c Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể đảng viên trong trường.

  Hội nghị nhằm mục đích giúp toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những quan điểm mới trong Nghị quyết Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng, quan trọng, đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Trường ĐHSP Hà Nội 2.

  Hội nghị đã nghe Đ/c Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Gồm hai nội dung chính: Thứ nhất, báo cáo thông tin kết quả Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; Thứ hai, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
   
  Đ/c Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội 2 quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
   
  Hiện nay Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội có 71 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 18.000 đảng viên, sinh hoạt tại 1.238 chi bộ. Toàn khối có 46 trường đại học, học viện, 24 trường cao đẳng với đội ngũ hơn 1.300 giáo sư và phó giáo sư; 3.200 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; hơn 8.500 thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, kĩ sư và tương đương; hơn 600.000 sinh viên chính quy các hệ.

  Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa III gồm 7 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Tố Quyên, Trương Thị Dung giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành khóa III cũng thống nhất bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Hải Ninh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
   
  Toàn cảnh Hội nghị
   
  Trong phần quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025, có các nội dung như: Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020; Những kết quả, ưu điểm nổi bật của Đảng bộ trên các mặt công tác: Chính trị - tư tưởng; chuyên môn; xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; Dân vận, đoàn thể, nội chính, thi đua khen thưởng; Chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015-2020; Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.
   
  Trong đó, mục tiêu tổng quát là: Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất. Tăng cường củng cố hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước, hội nhập với giáo dục khu vực và thế giới. Xây dựng văn hoá nhà trường hướng tới mục tiêu kiến tạo và phát triển, coi trọng chất lượng và trách nhiệm giải trình trước xã hội, đảm bảo phát triển bền vững. Nhà trường phải trở thành trụ cột lan toả và hình thành văn hoá trong đạo đức, phong cách, tác phong, lề lối làm việc, góp phần xây dựng văn hoá người Hà Nội văn minh, thanh lịch, nghĩa tình.
   
  Nghị quyết Đảng bộ Khối đưa ra các khâu đột phá: Tập trung đổi mới mô hình quản trị giáo dục đại học, cao đẳng tạo ra sự chuyển biến căn bản và đồng bộ, nhất là vấn đề tự chủ đại học; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - giảng viên, cán bộ quản lý trong các trường góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng thị trường lao động và nhu cầu của xã hội.
   
  Đảng bộ Khối đặt chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, mỗi năm toàn Khối tổ chức ít nhất được 50 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho khoảng 10.000 quần chúng và 25 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho khoảng 2.000 đảng viên dự bị; kết nạp 2.000 đảng viên mới hàng năm, trong đó trên 60% là sinh viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 80%. Đồng thời, phấn đấu có 90% số cán bộ được quy hoạch cấp ủy các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đối với các trường ĐH, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng ít nhất 8%, với các trường CĐ thì tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sỹ tăng ít nhất 20%; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng từ 3-5 %. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu 100% trường trong Khối được tham gia kiểm định chất lượng, trong đó 75-80% trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục; 30% chương trình đào tạo được đánh giá ngoài và được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục; các cơ sở giáo dục đại học tăng ít nhất 50% số lượng các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế; trên 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng. Để thực hiện được các chỉ tiêu này, Đảng bộ Khối cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; Lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn; Lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
   
  Phòng CTCT-HSSV