• Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động lần thứ 41, năm học 2022-2023

  • 00:00 22-11-2022

  Các đại biểu tham dự Hội nghị

  Ngày 22 tháng 11 năm 2022, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động lần thứ 41, năm học 2022-2023. Hội nghị có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và thông qua Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023.

  Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Về phía Trường ĐHSP Hà Nội 2 có: PGS, TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Các đại biểu trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên;128 đại biểu, đại diện cho các đơn vị trong toàn trường, trong đó có 120 đại biểu được bầu từ Hội nghị viên chức các đơn vị.

  Toàn cảnh Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động lần thứ 41

  Đoàn Chủ tịch gồm có: PGS,TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường. Ban Thư kí có: TS Hoàng Văn Quyết - Phó Trưởng khoa Vật lý; TS Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sư phạm.

  PGS, TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng báo cáo tại Hội nghị

  Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết:
  1. Báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội nghị viên chức lần thứ 40 năm học 2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023. Báo cáo khẳng định: Năm học 2021-2022, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết 23-NQ/ĐU ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường ĐHSP Hà Nội 2, về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022; Nghị quyết Hội nghị viên chức 40 trên các mặt công tác: Công tác chính trị tư tưởng, Công tác đào tạo, bồi dưỡng; Công tác Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế; Công tác tổ chức - thi đua; Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính; Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác sinh viên; Công tác đoàn thể; Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát… Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ GD&ĐT giao. Nội bộ Nhà trường ổn định, đoàn kết; Quy mô, vị thế và chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được khẳng định, nâng cao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động; đời sống của viên chức, người lao động từng bước được cải thiện. Phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tương lai của Nhà trường, tập thể viên chức, người lao động và người học đoàn kết, quyết tâm xây dựng Trường ĐHSP Hà Nội 2 vững mạnh toàn diện.

  TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường báo cáo tại Hội nghị

  1. Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 do TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trình bày. Báo cáo cho biết, từ các phong trào thi đua đã có nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Công tác thi đua là động lực tinh thần, phát huy sức mạnh mỗi cá nhân và tập thể, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển Trường.

  ThS Nguyễn Hoàng Ngọc - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài vụ báo cáo tại Hội nghị

  1. Báo cáo công khai quyết toán thu - chi tài chính năm 2021, Kế hoạch Ngân sách năm 2022 và thu - chi kinh phí khác đến 31/8/2022 của Trường ĐHSP Hà Nội 2 do ThS Nguyễn Hoàng Ngọc - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài vụ trình bày.

  TS Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại Hội nghị

  1. Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2021-2022 và Phương hướng công tác năm học 2022-2023 do TS Nguyễn Văn Dũng - Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày.

  PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo tại Hội nghị

  1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường do PGS, TS Phùng Gia Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trình bày. Báo cáo khẳng định, Hội đồng Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định. Các hoạt động đi vào thực chất, phát huy được quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan, bước đầu có vai trò định hướng, giám sát tốt các hoạt động của Nhà trường trong tiến trình tự chủ đại học.
  Tiếp thu và giải đáp ý kiến từ Hội nghị viên chức các đơn vị do PGS,TS Nguyễn Quang Huy -  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày. Tại Hội nghị, Hiệu trưởng Nhà trường đã trực tiếp trao đổi, hồi đáp những ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động từ các đơn vị. Tất cả đều nhằm mục đích chung, vì một Trường ĐHSP Hà Nội 2 đoàn kết, vững mạnh và phát triển.

  Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội nghị 

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những thành quả Trường ĐHSP Hà Nội 2 đạt được trong năm học 2021-2022. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, thầy và trò Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đóng góp vào thành công của ngành Giáo dục nước nhà. Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở giáo dục đại học.

  Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tin tưởng rằng, năm học 2022-2023, Trường ĐHSP Hà Nội 2 sẽ thích ứng linh hoạt trong tình hình mới, chủ động sáng tạo, kiểm soát chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế, thương hiệu và giữ vững là một trong những trường Đại học sư phạm chủ chốt của cả nước.

  Tiếp theo Chương trình, Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024, gồm 5 đồng chí, do TS Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng khoa Lịch sử làm Trưởng ban.

  PGS, TS Bùi Minh Đức - Trưởng khoa Ngữ văn tham luận tại Hội nghị

  Trong phần thảo luận các đại biểu được nghe hai báo cáo, tham luận “Nâng cao năng lực phát triển chương trình đào tạo cho đội ngũ giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội 2” của PGS, TS Bùi Minh Đức; “Kế hoạch chiến lược, định hướng phát triển trường giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045” của PGS, TS Phùng Gia Thế.

  PGS, TS Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và TS Bùi Kiên Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường ký biên bản giao ước thi đua

  Tiếp đó, TS Bùi Kiên Cường - Chủ tịch Công đoàn trường, đại diện Đoàn Chủ tịch Hội nghị phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023, đồng thời cùng Hiệu trưởng ký kết giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn.

  Trước khi bế mạc Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị do TS Hoàng Văn Quyết - Trưởng ban Thư kí Hội nghị trình bày. Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể viên chức, người lao động đưa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiếp tục phát triển vững mạnh toàn diện.

  Phòng CTCT-HSSV