• Nội dung luận văn thạc sĩ: Tốc độ hội tụ của một số phép lặp trong không gian Banach, chuyên ngành Toán giải tích, người thực hiện: Phạm Thị Sen, Khóa 2014-2016

  • 14:23 14-07-2016
  Nội dung luận văn thạc sĩ: Tốc độ hội tụ của một số phép lặp trong không gian Banach
  Chuyên ngành Toán giải tích,
  Người thực hiện: Phạm Thị Sen, Khóa 2014-2016
  Người hướng dẫn: TS Phạm Văn Khải
  Ngày bảo vệ: 10/7/2016