• Nội dung luận văn thạc sĩ: Tính nén của Exciton trong các bán dẫn có kích thích cao, chuyên ngành Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Châm, khóa 2014-2016

  • 10:52 14-07-2016
  Nội dung luận văn thạc sĩ: Tính nén của Exciton trong các bán dẫn có kích thích cao
  Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán
  Người thực hiện: Nguyễn Thị Quỳnh Châm
  Khóa: 2014-2016
  Người hướng dẫn: TS Trần Thái Hoa
  Ngày bảo vệ: 25/6/2016