• Nội dung luận văn thạc sĩ: Tính giải lồi và bài toán Levi, chuyên ngành Toán giải tích, người thực hiện: Trần Thị Hiên, khóa 2014-2016

  • 09:04 15-07-2016
  Nội dung luận văn thạc sĩ: Tính giải lồi và bài toán Levi
  Chuyên ngành Toán giải tích
  Người thực hiện: Trần Thị Hiên
  Người hướng dẫn: TS Lê Tài Thu
  Khóa: 2014-2016
  Ngày bảo vệ: 10/7/2016