• Nội dung luận văn thạc sĩ: Lý thuyết nhiễu loạn và một số ứng dụng, chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, Người thực hiện: Phạm Thị Thanh Huyền, khóa: 2014-2016

  • 11:11 14-07-2016
  Nội dung luận văn thạc sĩ: Lý thuyết nhiễu loạn và một số ứng dụng
  Chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán
  Người thực hiện: Phạm Thị Thanh  Huyền, khóa: 2014-2016
  Người hướng dẫn: TS Trần Thái Hoa
  Ngày bảo vệ: 25/6/2016