• Nội dung luận văn thạc sĩ: Cơ chế bổ đính cho khổi lượng Neutrino trong một số mở rộng mô hình chuẩn, chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, Người thực hiện: Trần Thành Nhật, khóa 2014-2016

  • 11:18 14-07-2016
  Nội dung luận văn thạc sĩ: Cơ chế bổ đính cho khổi lượng Neutrino trong một số mở rộng mô hình chuẩn
  chuyên ngành: Vật lí lí thuyết và Vật lí toán
  Người thực hiện: Trần Thành  Nhật, khóa 2014-2016
  Người hướng dẫn: TS Phùng Văn Đồng
  Ngày bảo vệ: 25/6/2016