• Nội dung luận văn thạc sĩ: Chuyển hóa Photon – Radion trong từ trường tĩnh trong mô hình Randall - Sundrum, chuyên ngành Vật lí lí thuyết và Vật lí toán, người thực hiện: Vì Thị Bích Thu, khóa 2014-2016

  • 11:21 14-07-2016
  Nội dung luận văn thạc sĩ: Chuyển hóa Photon – Radion trong từ trường tĩnh trong mô hình Randall - Sundrum
  Chuyên ngành Vật lí lí thuyết và Vật lí toán
  Người thực hiện: Vì Thị Bích  Thu, khóa 2014-2016
  Người hướng dẫn: TS Nguyễn Huy Thảo
  Ngày bảo vệ: 25/6/2016