• Tổ chức Lễ kỉ niệm 55 năm thành lập Trường, 47 năm đào tạo tại Xuân Hòa và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

    • 00:00 07-11-2022
    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo chương trình Lễ kỉ niệm 55 năm thành lập Trường, 47 năm đào tạo tại Xuân Hòa và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Chi tiết xem tại đây.