• Thông báo về việc tổ chức Hội thảo, tọa đàm xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và dự thảo Nghị định xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

  • 00:00 12-04-2023
  Thực hiện Kế hoạch số 560/KH-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thảo, tọa đàm xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và dự thảo Nghị định xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính mời đại biểu tham dự Hội thảo, tọa đàm:

  1. Thời gian: 01 buổi, ngày 18 tháng 4 năm 2023 (thứ Ba).

  2. Địa điểm: Hội trường Nhà A1, Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc).

  - Chương trình chi tiết và tải tài liệu tại đây

  - Thông tin khách sạn, nhà nghỉ, xem tại đây